Onze schooltijden

Continurooster
We werken op De Kweekvijver met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen alle dagen op school lunchen. Zij doen dit samen met de groepsleerkracht. We werken met het 5-gelijke schooldagenmodel. Dat betekent dat kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Deze schooltijden gelden ook voor de woensdag.

Vakanties en vrije dagen
Wij houden ons aan de landelijke regeling voor spreiding van vakanties en overleggen met andere basisscholen in Oostzaan over de vakantieperioden. Daarnaast plannen we vrije (mid)dagen voor de kinderen in verband met studiedagen.

Vakanties en studiedagen 2021-2022
Startgesprekken                    23 augustus 2021
Herfstvakantie                       16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie                        25 december t/m 9 januari 2022
Studiedag 1                           15 oktober 2021
Studiedag 2                           24 december 2021
Voorjaarsvakantie                  19 februari t/m 27 februari 2022
Studiedag 3                           28 Februari 2022
Meivakantie                           23 april t/m 8 Mei 2022
Hemelvaartweekend               26 en 27 mei 2022
Pinksterweekend                    5 en 6 Juni 2022
Studiedag 4                           07 Juli 22
Zomervakantie                       16 Juli t/m 28 augustus 2022

Leerkrachten aan het woord

"We zijn echt een team."

"We werken veel samen met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste."