Gezondheidszorg

Schoolarts en logopedie
In de loop van de basisschool wordt uw kind enkele keren door medewerkers van de afdeling jeugdgezondheidszorg onderzocht. In groep 2 wordt uw kind uitgebreid lichamelijk onderzocht. Eveneens wordt dan het functioneren van het kind thuis en op school doorgenomen. Dit onderzoek vindt plaats in 'De Kolk' of het GGD-gebouw. In groep 2 worden ook de ogen getest.

In de herfst of in het voorjaar worden de oudste kleuters (groep 2) door de logopediste onderzocht op eventuele spraakstoornissen. In sommige gevallen wordt dan hulp geboden of geadviseerd.

In groep 7 wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Leerlingen aan het woord

"We leren goed wat we moeten weten voor later."

"Zo werken we veel met Chromebooks en computers."