Nieuwsbrief

Eén keer per maand verschijnt de nieuwsbrief die wij via het Ouderportaal mailen aan de ouders van onze leerlingen. Hier vindt u de laatste edities, zodat u eens kunt kijken hoe en waarover wij met onze ouders communiceren.
 

Laatste edities van de Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 

Leerkrachten aan het woord

"We zijn echt een team."

"We werken veel samen met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste."