Leerlingbetrokkenheid

Niet alleen de mening van ouders vinden wij belangrijk, maar ook juist die van de kinderen. Op allerlei fronten hebben de leerlingen invloed, variërend van de inhoud van de lessen tot ideeën voor het kerstfeest. 
We hebben een leerlingenraad, mediatoren en leerlingenarena's.
 
Leerlingenraad
De groepen 5,6,7 en 8 kiezen twee klassenvertegenwoordigers die vier keer per jaar als leerlingenraad met de directie bijeenkomen. In deze leerlingenraad worden de ontwikkelingen in elke klas besproken. Ook kan de leerlingenraad de klassen of de directie adviseren.
De leerlingenraad kiest telkens een voorzitter en een notulist. Het verslag van de leerlingenraad wordt weer in de klassen besproken.
 
Mediatoren
Onderdeel van de vreedzame school is dat leerlingen mediator kunnen zijn. Deze leerlingen worden getraind om conflicten op te lossen voor de medeleerlingen. Voorafgaand is er een sollicitatieprocedure.

Leerlingenarena's
Samen met een leerkracht bespreekt een groep leerlingen een bepaald thema. Er wordt genotuleerd en geheel democratisch worden tijdens een leerlingenarena een advies of idee gevormd.


Het is erg mooi om te zien dat leerlingen staan te popelen om hun steentje bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de scholing bij De Kweekvijver. 
 
 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"