Ouderbetrokkenheid

Ouders worden op veel manieren betrokken bij school. Op De Kweekvijver zien wij ouders als partner om het leerproces van de leerling optimaal vorm te geven. Hierbij dragen wij onze kernwaarden uit:
  1. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen leerkracht en ouders, waarbij elkaars verschillende rollen worden erkend (professional / expert).
  2. Wij werken volgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en ouders voor de schoolontwikkeling van de leerling, het kind.
  3. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar
Dit is onder andere zichtbaar door het startgesprek in het begin van het schooljaar met de leerkracht waarin de leerling en de ouders de verwachtingen naar elkaar op leerlingniveau uitspreken. Daarnaast zijn er twee gespreksmomenten met de ouders en leerkracht. De ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken op school middels het ouderportaal, een digitaal communicatiemiddel. Onze betrokken ouderraad en gemotiveerde medezeggenschapsraad geven kleur aan de ouderbetrokkenheid op De Kweekvijver. Wij vragen regelmatig begeleiding van ouders bij specifieke schoolactiviteiten en betrekken ouders bij het opstellen van beleidsplannen zoals sociale media, verkeersveiligheid en de schoolvisie. Dit gebeurt door het jaarlijks organiseren van een thema-avond met ouderarena waarin ouders kunnen meedenken over actuele onderwerpen en het organiseren van bijvoorbeeld een denktank of ouderenquête. 

Ouderraadvereniging
De Ouderraad zorgt ervoor dat er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen worden ondernomen. Denk hierbij aan het vieren van Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien, de jaarlijkse disco en natuurlijk het schoolreisje.  
De ouders betalen een ouderbijdrage aan de Ouderraad om deze activiteiten mogelijk te maken.  
De Penningmeester van de OR incasseert de ouderbijdragen, controleert en administreert alle uitgaven van de OR en stelt de jaarlijkse begroting en jaarstukken op, samen met het bestuur van de OR en de directeur van de school.  
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden, ouders die zich ook graag in willen zetten voor diverse activiteiten die georganiseerd worden voor de kinderen.
Contactinformatie:
Oudervereniging Openbare Basisschool de Kweekvijver
Kvk-nummer: 34343454
Paling 2
1511 LK Oostzaan
075-6841332
or.dekweekvijver@opspoor.nl
 

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."