Meesterschap

Door continue ontwikkeling bereik je meesterschap
Continue ontwikkeling is één van de belangrijkste pijlers van De Kweekvijver. Niet alleen de ontwikkeling van de leerlingen maar ook die van de leerkrachten is voor ons een prioriteit.
De leerkrachten werken met elkaar aan de ontwikkelcultuur, om het onderwijs op De Kweekvijver elke dag een beetje beter te maken. Dit gebeurt door wekelijkse bordsessies, lesbezoeken bij elkaar af te leggen, het geven van feedback, het gezamenlijk voorbereiden van lessen en het vragen van feedback aan de leerlingen.

Hiernaast zijn we zijn lid van stichting leerKRACHT waarin wij uitgedaagd worden de kwaliteit van de lessen te verbeteren en bijvoorbeeld de administratieve rompslomp te verminderen. Zo is er meer tijd en aandacht voor dat wat écht belangrijk is.  
Ook werken we met leerteams taal, cultuur, rekenen, gedrag en ontwikkeling.
 

Ouders aan het woord

"Mijn kind voelt zich veilig en gaat met plezier naar school"

"Er zijn thema's waar de kinderen per periode mee bezig zijn en deze worden leuk opgebouwd en afgesloten."