Ouders, leerlingen en personeel zeer tevreden over Kweekvijver!


 Enige tijd geleden heeft u, net als de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het personeel, de gelegenheid gehad om een vragenlijst over de school in te vullen. Hierover hebben wij u bericht in de Vijverberichten. Vorige week is de uitgewerkte enquête binnen gekomen. We zijn zeer tevreden met het resultaat. Het is geweldig om te zien dat de school van de leerlingen gemiddeld een 8,4, van de ouders een 7,5 en van het personeel een 8 kreeg. Natuurlijk zijn er verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zullen we in onze toekomstplannen opnemen. Wij zullen u op de hoogte houden van deze punten en u mogelijk hierbij betrekken.
 
De uitslag van de  Enquête kunt u bekijken door onderstaande links aan te klikken.
 
 1. Conclusies/korte uitleg/samenvatting

2
. Bevindingen samengavat en aanbevelingen

3. Vragenlijst ouders
 
4. Vragenlijst personeel
 
5. Vragenlijst leerlingen